dijous, 20 de gener de 2011

Els 40 anys d'en Tiri.



Els Banyoles Gats

Tota la colla